"get every story" — Słownik kolokacji angielskich

get every story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozum każdą historię
  1. get czasownik + story rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You get your story, a little love on the side.

    Podobne kolokacje:

podobne do "get every story" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get every story" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłowie