"get every cartoon" — Słownik kolokacji angielskich

get every cartoon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań każdy film rysunkowy
  1. get czasownik + cartoon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Get every story, every cartoon, every Monday.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo