"geothermal project" — Słownik kolokacji angielskich

geothermal project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): geotermiczny projekt
  1. geothermal przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The three planned geothermal projects in Honduras add up to 85.5 MW of installed capacity.

    Podobne kolokacje: