"geologia czwartorzędu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "geologia czwartorzędu" po polsku

geologia czwartorzędu

rzeczownik
  1. drift British English * , drift geology
    • materiał skalny (ziemia, skały oraz głazy) naniesiony w wyniku zlodowaceń, geologia czwartorzędu
      The drift here is shaped into some interesting formations. (W tym miejscu materiał skalny uformował interesujące formacje.)

powered by  eTutor logo