"genre picture" — Słownik kolokacji angielskich

genre picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz gatunku
  1. genre rzeczownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But Russian filmmakers realized they couldn't make a pure genre picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo