"generic word" — Słownik kolokacji angielskich

generic word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólne słowo
  1. generic przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The "them" is a generic word for almost everyone who is part of the Jets' world.

    Podobne kolokacje: