BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"generational thing" — Słownik kolokacji angielskich

generational thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): generacyjna rzecz
  1. generational przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Schlager says that he considers the slow death of the record "a generational thing."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo