"gaunt woman" — Słownik kolokacji angielskich

gaunt woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychudła kobieta
  1. gaunt przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A gaunt old woman came down the hallway toward him.

    Podobne kolokacje: