BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"gas price" — Słownik kolokacji angielskich

gas price kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cena benzyny
  1. gas rzeczownik + price rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And the price of gas will continue to go up if what my friend says is true.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo