"garden book" — Słownik kolokacji angielskich

garden book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka ogrodowa
  1. garden rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But getting back to good garden books, many can't be found in the chain stores.

    Podobne kolokacje: