"główna ulica" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "główna ulica" po polsku

główna ulica

rzeczownik
  1. thoroughfare
    • arteria (komunikacyjna), główna ulica
  2. main drag   American English potocznie
  3. drag ***

"główna ulica" — Słownik kolokacji angielskich

main thoroughfare kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna ulica
  1. main przymiotnik + thoroughfare rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After a few blocks, she took a side street that led back toward the main thoroughfare.

    Podobne kolokacje:
major street kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna ulica
  1. major przymiotnik + street rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A major street in the town is named for him.

    Podobne kolokacje:
principal street kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna ulica
  1. principal przymiotnik + street rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The direction of the principal streets may still be traced.

powered by  eTutor logo