"future spending" — Słownik kolokacji angielskich

future spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki na przyszłość
  1. future przymiotnik + spending rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That means cuts in existing programs and sharp restraint on future spending.

powered by  eTutor logo