"future sequel" — Słownik kolokacji angielskich

future sequel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły dalszy ciąg
  1. future przymiotnik + sequel rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has signed on to reprise the role for future sequels.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo