"future scholar" — Słownik kolokacji angielskich

future scholar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły uczony
  1. future przymiotnik + scholar rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "There's bound to be discoveries above that, but I'll leave them to future scholars."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo