"future product" — Słownik kolokacji angielskich

future product kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły produkt
  1. future przymiotnik + product rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I'm ultimately making decisions about our future products," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo