"future proceedings" — Słownik kolokacji angielskich

future proceedings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły przebieg wydarzeń
  1. future przymiotnik + proceedings rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Three other men have been indicted and will be tried in future proceedings in the case.

powered by  eTutor logo