"future outcome" — Słownik kolokacji angielskich

future outcome kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły wynik
  1. future przymiotnik + outcome rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The random variable X stands for the indeterminate future outcome of a process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo