"future novel" — Słownik kolokacji angielskich

future novel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła powieść
  1. future przymiotnik + novel rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Working in a bar frequented by drunken journalists, she gathered material for her future novels.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo