"future mother-in-law" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła teściowa
  1. future przymiotnik + mother-in-law rzeczownik
    Luźna kolokacja

    My future mother-in-law, Rose, pulled me into the bedroom and completely broke down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo