"future mother" — Słownik kolokacji angielskich

future mother kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła matka
  1. future przymiotnik + mother rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They leave together, finally, as a couple and future mother and father.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo