"future misconduct" — Słownik kolokacji angielskich

future misconduct kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe złe postępowanie
  1. future przymiotnik + misconduct rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His suspension on the 10th came with a stern warning that future misconduct may result in the end of his career with the NFL.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo