"future mailing" — Słownik kolokacji angielskich

future mailing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła wysyłka
  1. future przymiotnik + mailing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Once things are more advanced, I might hope you could include a leaflet in a future mailing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo