"future litigation" — Słownik kolokacji angielskich

future litigation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły spór sądowy
  1. future przymiotnik + litigation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The settlement cannot provide for competition by making others engage in future litigation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo