"future lawsuit" — Słownik kolokacji angielskich

future lawsuit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły proces
  1. future przymiotnik + lawsuit rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "In either case, you could be sowing the seeds of a future lawsuit."

powered by  eTutor logo