"future iteration" — Słownik kolokacji angielskich

future iteration kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła iteracja
  1. future przymiotnik + iteration rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hopefully, a bolder design philosophy will allow future iterations to break new ground rather than settle for "good enough" in meeting player expectations.

    Podobne kolokacje: