"future in-law" — Słownik kolokacji angielskich

future in-law kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły powinowaty
  1. future przymiotnik + in-law rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was being led around by her future in-laws who shouldn't have been involved in wedding.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo