"future improvement" — Słownik kolokacji angielskich

future improvement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła poprawa
  1. future przymiotnik + improvement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I'm glad to read this, although I would still like to see future improvements.

powered by  eTutor logo