"future hijacker" — Słownik kolokacji angielskich

future hijacker kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły porywacz
  1. future przymiotnik + hijacker rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hazmi, along with at least five other future hijackers, traveled to Las Vegas, Nevada at least six times in the summer of 2001.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo