"future health" — Słownik kolokacji angielskich

future health kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe zdrowie
  1. future przymiotnik + health rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The young are particularly at risk, because the foundation of future health is laid down in childhood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo