"future glory" — Słownik kolokacji angielskich

future glory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła chwała
  1. future przymiotnik + glory rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The remaining chapters are a vision of the future glory of Zion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo