"future film" — Słownik kolokacji angielskich

future film kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły film
  1. future przymiotnik + film rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Thus any production of a future film is on hold indefinitely.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo