"future father-in-law" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły teść
  1. future przymiotnik + father-in-law rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His future father-in-law simply brings his extended family with him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo