"future fate" — Słownik kolokacji angielskich

future fate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły los
  1. future przymiotnik + fate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since 1991 there have been a lot of discussions on the future fate of the city name.

    Podobne kolokacje: