"future enhancement" — Słownik kolokacji angielskich

future enhancement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe uwydatnienie
  1. future przymiotnik + enhancement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We will also work with you to identify possible future enhancements.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo