"future daughter-in-law" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła synowa
  1. future przymiotnik + daughter-in-law rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And I would love to spend time with my future daughter-in-law.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo