"future crop" — Słownik kolokacji angielskich

future crop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła uprawa
  1. future przymiotnik + crop rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In turn, they produce benefits of healthier yields and more productive soil for future crops.

    Podobne kolokacje: