"future crime" — Słownik kolokacji angielskich

future crime kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe przestępstwo
  1. future przymiotnik + crime rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They are to play their part in future crime.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo