"future concert" — Słownik kolokacji angielskich

future concert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły koncert
  1. future przymiotnik + concert rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Fans often purchase or obtain these shirts to wear to future concerts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo