"future brother-in-law" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły szwagier
  1. future przymiotnik + brother-in-law rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was on this trip that he met his future brother-in-law, Charles Langdon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo