"future battlefield" — Słownik kolokacji angielskich

future battlefield kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe pole bitwy
  1. future przymiotnik + battlefield rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Smart beasts of myriad design bred for future battlefields.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo