"future attempt" — Słownik kolokacji angielskich

future attempt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła próba
  1. future przymiotnik + attempt rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This will undermine any future attempts to reduce energy use.

powered by  eTutor logo