"future album" — Słownik kolokacji angielskich

future album kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły album
  1. future przymiotnik + album rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He started working on songs for a future album.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo