"future Olympics" — Słownik kolokacji angielskich

future Olympics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe igrzyska olimpijskie
  1. future przymiotnik + Olympics rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    America's largest animal welfare group called for the three-day equestrian event to be made safer or removed from the program at future Olympics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo