ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny world" — Słownik kolokacji angielskich

funny world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny świat
  1. funny przymiotnik + world rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    'You must live in a funny world,' he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo