"funny song" — Słownik kolokacji angielskich

funny song kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna piosenka
  1. funny przymiotnik + song rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That was supposed to be a funny song, and I can't understand how people couldn't see it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo