BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"funny people" — Słownik kolokacji angielskich

funny people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawni ludzie
  1. funny przymiotnik + people rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    My mother is one of the funniest people I know.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo