"funny commercial" — Słownik kolokacji angielskich

funny commercial kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna reklama
  1. funny przymiotnik + commercial rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pepsi, by contrast, scrapped its contest but stuck with its funny commercials, featuring Ray Charles warbling "You got the right one baby, uh-huh!"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo