ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny animal" — Słownik kolokacji angielskich

funny animal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawne zwierzę
  1. funny przymiotnik + animal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Criticism is a funny animal in its own right.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo