"frustrating search" — Słownik kolokacji angielskich

frustrating search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): irytując poszukiwania
  1. frustrating przymiotnik + search rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was," the emperor said, "to be a long, frustrating search.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo