"fruit drink" — Słownik kolokacji angielskich

fruit drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój owocowy
  1. fruit rzeczownik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The different flavoured fruit drinks are available in still or sparkling form.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo